QUE VOLEM?

Afirmem el ple compromís amb l’escola i el sistema sanitari com a garantia d’equitat i benestar per a tothom. Defensem el model d’escola catalana, pública i concertada i un model sanitari públic de qualitat, centrat en les persones i amb recursos suficients per afrontar les necessitats de present i de futur de les Masnovines i Masnovins. No pararem fins recuperar les Urgències de 24h i l’atenció farmacèutica del nostre municipi. Intensificarem les campanyes de prevenció: canvis de comportament per aconseguir un major control de la prevalença de certes malalties.

Augmentar els recursos i les polítiques d’assistència social. Cal un sistema que vagi més enllà de la salut i es centri en el benestar conjunt de la persona i en assegurar la correcta atenció a tots els col·lectius més vulnerables.

QUE FAREM:

Benestar Social:

 • Dotarem a Benestar Social dels recursos necessaris per dur a terme una correcta detecció, acció i seguiment dels col·lectius més vulnerables i necessitats d’El Masnou.
 • Exigim el finançament de la Generalitat per a dotar els serveis socials d’un pressupost i de professionals suficients.
 • Ingressos dignes: Amb un sistema de prestacions i ajudes socials locals que doni resposta a les noves necessitats i que simplifiqui l’actual.
 • Dret a l’alimentació: Prioritzem les targetes moneder davant altres models assistencialistes.
 • Donem suport a les iniciatives comunitàries de producció d’aliments, com l’Hort Social.
 • Posarem en marxa un servei de cangur municipal per facilitar la conciliació laboral.
 • Impulsarem la constitució d’empreses de persones treballadores de la llar amb acompanyament en la cooperativització dels serveis.
 • Redactarem un Pla de lluita contra l’estigma mitjançant programes de formació i tallers sobre la sensibilització en aquest àmbit als centres educatius i a la població en general.

Salut:

 • Liderarem el consens de totes les forces polítiques per recuperar les urgències sanitàries i farmacèutiques de 24h d’El Masnou.
 • Elaborarem un Pla de Salut que asseguri que tots els equipaments sanitaris del Masnou disposen d’instal·lacions i recursos adequats per al desenvolupament de les seves tasques d’atenció.
 • Redactarem un Pla de qualitat de vida adaptat als diferents col·lectius vulnerables amb l’impuls d’activitats físiques, tallers de memòria i conferències sobre salut i prevenció.
 • Promourem pràctiques de consum responsable.
 • Redactarem un Pla de detecció, prevenció i accions específiques contra plagues i pandèmies per estar preparats per qualsevol incidència.
 • Recuperarem el Consell Municipal de Salut que incorpori els agents educatius, socials i de salut
 • Exigirem el retorn dels especialistes.
 • Reforçarem els serveis d’assistència primària i l’obertura de pediatria d’urgències.
 • Crearem un servei de suport psicològic per a joves i adolescents, amb campanyes de sensibilització i prevenció. Aquest servei tindrà com un dels objectius específics, atendre de forma preventiva el patiment psicològic i els problemes de salut mental dels joves.
 • Promourem programes d’educació sexual i reproductiva per una sexualitat lliure, responsable, plaent i lliure de violències.
 • Introduirem models de gestió del SAD (Servei d’Atenció Domiciliària) flexibles i públics, amb l’objectiu d’adaptar-se a les necessitats canviants dels usuaris i usuàries. Amb la millora de les condicions laborals de cuidadores i cuidadors, com un conveni col·lectiu digne i la dotació de recursos humans i materials adients i suficients per dur a terme la seva feina.

Gent gran:

 • Dotarem el departament de benestar social i gent gran dels recursos necessaris per detectar casos de persones grans que viuen soles i fer el seguiment.
 • Promourem una borsa d’acompanyament entre joves estudiants que busquen habitacions de lloguer i gent gran que viuen soles.
 • Envelliment actiu: Lluitarem contra la solitud no volguda oferint serveis i promovent la participació comunitària.
 • Aconseguir noves places pel Masnou de residències públiques i centres de dia.
 • Promoció d’habitatges per a la gent gran dins la borsa de lloguer social.
 • Crear un Pla d’acció intergeneracional on la gent gran expliqui les seves vivències, experiències i coneixements a joves i infants o facin tallers professionals. Recuperarem la figura dels mestres i aprenents.
 • Facilitar la mobilitat de la gent gran amb la gratuïtat de l’autobús i pactant preus bonificats en la demanda de taxis municipals.

Les nostres propostes