QUE VOLEM?

Creiem en una economia productiva, innovadora, integradora, sostenible i oberta al món, generadora de riquesa i d’ocupació de qualitat per garantir oportunitats i projectes de vida pròspers per a tothom. La nostra prioritat serà consolidar l’actual teixit econòmic del Masnou durant els primers quatre anys i planificar la reactivació de l’economia, comerç i industria del Masnou per generar llocs de treball i recuperar els nostres millors valors tot defensant l’empresa familiar, el comerç de proximitat i la indústria del nostre municipi.

Promovem un entorn competitiu a nivell fiscal per produir i atraure talent, que permeti enfortir el teixit social i econòmic del Masnou. Només així recuperarem el pes econòmic perdut en els darrers anys.

QUE FAREM:

Promoció econòmica:

 • Farem un Pla de reactivació de la indústria i el comerç que inclourà: la construcció d’espais industrials.
 • Adequarem les llicències, els tributs, els tràmits i les bonificacions.
 • Crearem un servei municipal d’assessorament permanent.
 • Actualitzarem i potenciarem la borsa de treball i els plans d’ocupació.
 • Dotarem de bonificacions fiscals a les empreses i comerços locals que contractin masnovines i masnovins.
 • Convertirem El Masnou en un referent tecnològic, esportiu i de la moda sostenible potenciant els nous dissenyadors.
 • Crearem l’oficina local d’ajuts empresarials (oficina per gestionar tots els ajuts o subvencions destinats a empresa i comerç siguin de l’organisme que siguin).
 • Crearem MASNOU IE (Masnou Innovació Empresarial) Equipament i suport tècnic per a innovadors i emprenedors. Recursos, serveis i espais dissenyats que tenen en compte les necessitats dels teus projectes i empreses.
 • Creació d’una borsa de proveïdors perquè comerciants i empresaris puguin aconseguircontactes per a cobrir les seves necessitats.
 • Crearem bonificacions per a noves empreses i per a empreses consolidades al nostre poble per assegurar la seva continuïtat.
 • Borsa de treball actualitzada i amb bonificació per a les empreses del poble que contractin masnovins i masnovines.

Comerç i consum:

 • Potenciarem les zones comercials d’El Masnou: Ocata, Masnou Centre, Masnou Alt i Camí Ral.
 • Crearem un projecte de reactivació del Mercat municipal conjuntament amb els actius implicats.
 • Revisarem les actuals llicències comercials i establirem les bases de les futures concessions per assegurar el correcte desenvolupament de l’activitat i evitar l’intrusisme comercial.
 • Establirem un circuit rotatiu de Fires Comercials i Gastronòmiques a les diferents zones per potenciar el comerç de tota la Vila .
 • Avantatges per la gent d’El Masnou “Queda’t al Masnou”. Potenciarem el comerç local.
 • Crearem el Consell de comerç d’El Masnou com a organisme que inclogui a tots els comerços locals i mercat municipal que defineixi, entre totes les parts actives, el model, l’estratègia de futur i les accions basant-se en un comerç de proximitat.
 • Reactivarem el Camí Ral amb un Pla comercial específic per atreure comerços atractius.
 • Ajudarem als comerços locals amb un pagament de tributs adaptats, no tan sols al tipus de llicència sinó també als metres quadrats de l’establiment.
 • Bonificarem a tots els veïns del poble amb vehicles empadronats al Masnou amb 1h gratuïta d’aparcament a la Zona Blava, per a fomentar la compra al poble.

Turisme:

 • Apostarem per un model de turisme familiar, responsable, sostenible i social.
 • Potenciar l’Enoturisme ampliant la col·laboració amb la DO Alella.
 • Crear una guia gastronòmica del Masnou que promogui els nostres locals de restauració.
 • Ampliar el projecte “Terra, Mar i Foc” incorporant nous indrets i espais d’interès del Masnou.
 • Promourem la col·laboració entre el sector turístic, comercial i tercer sector (entitats i associacions).

Les nostres propostes