QUE VOLEM?

Ens comprometem amb la igualtat d’oportunitats per ser un municipi amb una societat cohesionada, integradora i contra tota forma de discriminació. Entenem la plena igualtat entre dones i homes com un motor de progrés social.

La principal eina per a consolidar la perspectiva d’igualtat i feminista en la política és la transversalitat de gènere, de manera que les qüestions de gènere han d’integrar-se en totes les polítiques públiques i deixar de ser qüestions marginals i d’associar-se només a determinades polítiques socials.

PLENS de MASNOU volem ser el partit de referència, a l’Ajuntament en defensa d’una educació pública catalana, laica, inclusiva i de qualitat que no deixi ningú enrere. L’educació és un bé públic comú que ha d’estar al servei de tothom.

Actualment ens trobem en una societat on per consciencia, acompanyament social, o colònies els animals s’han convertit en una part molt important  del dia a dia dels nostres pobles i ciutats. En aquest sentit definir les bases de la convivència que assegurin un drets i deures és essencial.

QUE FAREM:

Ensenyament:

 • Els patis i edificis dels centres educatius del Masnou estan antiquats. Apostem per realitzar una diagnosi per avaluar el seu estat i planificar un pla d’inversions per la seva millora i modernització.
 • Pacificació dels entorns escolars.
 • Apostem per tallar el trànsit de vehicles durant l’entrada i sortida dels i de les alumnes, allà on es troben les entrades dels centres.
 • Estudiarem l’ampliació de voreres, així com la instal·lació de barreres arquitectòniques per a millorar la seguretat dels infants a les entrades de tots els centres.
 • Promoció del Consell Municipal d’Infants com l’òrgan de participació infantil, on les nenes i els nens del Masnou puguin reflexionar, expressar la seva opinió, debatre, prendre decisions i elevar al Plenari Municipal les seves propostes.
 • Casals municipals tot l’estiu (inclòs el mes d’agost) ampliant l’oferta del FAKALÓ.
 • Reglament municipal i protocols de prevenció i actuació sobre els casos de Bullying.
 • Durem a terme polítiques de prevenció i detecció de l’abandonament escolar.

Igualtat i drets civils:

 • Dotarem l’àrea de la dona i igualtat dels recursos tècnics i econòmics necessaris per atendre tots els casos de violència sexual o masclista i actualitzarem tots els protocols i serveis.
 • Instaurarem la transversalitat en les polítiques locals per consolidar la perspectiva feminista en totes les actuacions locals.
 • Apostem per una agenda feminista on les polítiques de cures estiguin al centre, implementant projectes com la targeta cuidadora, els canguratges municipals o el Concilia’t, programa que vetlla per l’ús del temps i per la conciliació real.
 • Incorporarem clàusules socials que promoguin l’equitat de gènere i la diversitat en les contractacions públiques.
 • Estudiarem la municipalització de les concessions més feminitzades, com el SAD (Servei d’Atenció Domiciliària) i la neteja dels edificis públics.
 • Crearem el Consell de Dones, amb la participació dels moviments de dones i feministes del municipi
 • Impulsarem mesures per a la recuperació de la memòria històrica de les dones i el feminisme.
 • Avaluarem els serveis d’atenció a les violències sexuals, actualitzant pràctiques i protocols i ampliant pressupostàriament el SIAD (Serveis d’informació i atenció a les dones).
 • Desenvoluparem polítiques locals LGTBIQ+ amb els serveis municipals i les associacions relacionades.
 • Incorporarem les polítiques antiracistes al Pla d’Igualtat i establirem mecanismes de denúncia.

Solidaritat i integració:

 • Modificarem el protocol d’acollida del municipi incorporant tots els serveis municipals i entitats i associacions vinculades.
 • Promourem la interculturalitat dins dels espais docents arriban a convenis de col·laboració amb entitats especialitzades
 • Implicar els moviments veïnals com a elements fonamentals en un Pla de cohesió social que garanteixi la plena convivència del municipi.
 • Promourem un Pla de civisme establint recompenses per premiar el civisme i sancions per castigar les actituds incíviques.
 • Impulsarem i donarem suport a iniciatives solidàries.

Animalisme:

 • Definirem els drets i deures dels animals i els seus propietaris.
 • Crear una campanya de conscienciació social sobre la gestió dels excrements dels animals.
 • Crearem el Consell de Protecció Animal amb l’objectiu de millorar la protecció i el benestar animal, així com la convivència amb la ciutadania.
 • Assegurarem la implantació del xip i un cens d’animals de companyia.
 • Habilitarem espais de lleure dignes, amb zones habilitades.
 • Farem campanyes de sensibilització i conscienciació amb l’objectiu de mantenir les platges d’El Masnou netes.
 • Reforçarem les campanyes d’esterilització i control sanitari de les colònies amb el mètode CER (Captura, Esterilització i Retorn).
 • Coordinarem les accions amb les protectores d’Alella i Teià.

Les nostres propostes